2.07.2016

Set up a Raspberry Pi 2 - Windws 10 IoT

Pokud se chcete dozvědět přímo od zdroje - Microsoftu -jaké kroky  vás čekají
na cestě k instalaci windows 10 IoT na váš RP2, následujte tento odkaz:
http://ms-iot.github.io/content/en-US/win10/RPI.htm
Struktura textu:
- What you need
- Install the Windows 10 IoT Core tools
- Put the Windows 10 IoT Core image on your SD card
- Hook up your board
- Boot Windows 10 IoT Core
- Connecting to Your Device
- Additional Resources
Hezky česky se s procesem seznámíte na adrese: http://rpiblog.cz/