7.11.2015

Možnosti použití RPi pro domácí automatizaci - Bc práce

Problematika využití Raspberry Pi se stala předmětem řady studentských prací.
Jednou z nich je zajímavá bakalářská práce
PILCH, T. Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci.
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav automatizace a informatiky. Práce byla publikována v roce 2014 ( pozn. rec.: tedy ještě před tím, než se objevil RPi 2B !)
Práci v plném znění najdete na adrese: http://tinyurl.com/qdkp7oe
Citace z úvodu práce:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití Raspberry Pi pro domácí
automatizaci a pro automatizaci obecně. Hlavním cílem práce bylo seznámit
se s počítačem Raspberry Pi, sepsat přehlednou rešerši využití spolu
s hodnocením jednotlivých projektů a dle vlastního výběru i některé z projektů
vyzkoušet.
Zkrácený obsah práce:
1 Platforma Raspberry Pi 
2 Možnosti použití Raspberry Pi pro domácí automatizaci 
2.1 Vlastní mediální centrum .
2.2 Otevírání garážových vrat
2.3 FTP server napájený solární energií 
2.4 Kamerový systém s využitím Raspberry Pi 
2.5 Automatizované kopírování dat z DVD médií 
2.6 Projektor jízdních dat na kole 
2.7 Bezdrátové ovládání pomocí EnOcean Pi
2.8 Internetové rádio s využitím Google play 
2.9 WeggUp, pro lepší spánek 
3 Nejpoužívanější aplikace této platformy 
3.1 Provoz studentského baru 
3.2 PiPad, tablet používající Raspberry Pi 
3.3 AirPi, měření počasí a kvality ovzduší 
3.4 Robot Rapiro 
3.5 2D CNC laser 
3.6 3D scanner
3.7 Jasper 
3.8 MATLAB na Raspberry Pi 
3.9 Fotoaparát na pojezdu
3.10 BitScope Micro 
4 Závěr 
Citace ze závěru bakalářské práce:
Raspberry Pi bych doporučil hlavně pro použití ve školách, protože
umožňuje programovat ve více jazycích. Nejjednodušší z nich je grafický
programovací jazyk Scrath, na kterém se lze snadno naučit základům
programování. Zmiňovaný programovací jazyk nemusí sloužit pouze k výuce,
lze pomocí něho i naprogramovat a ovládat složitější projekty.
Ze zmiňovaných použití Raspberry Pi usuzuji, že je použitelné pro
domácí automatizaci. Takto levná a dostupná řídicí jednotka může být použita
na ovládání celého domu. 
---