6.25.2015

Úvodní informace

Předpokládám, že většina tradičních návštěvníků mého neziskového portálu si postaví otázku: " proboha, do čeho se to ten Katolický na stará kolena pustil?". Kdo nakoukne na stránku http://www.akamonitor.cz/ne803a.htm, přesvědčí se, že jsem toho v oblasti IT již hodně zažil. Od prvopočátku aplikace prvních číslicových počítačů, s ( z dnešního pohledu ) zábavnými parametry výkonu. První číslicový počítač ( NE 803A ) jsme instalovali v plzeňské Šokodovce již v roce 1962. Co se aplikační oblasti týče, měl jsem co do činění nejdříve s vědeckotechnikými výpočty a později s nasazením počítačů v oblasti řízení a správy. Jedna oblast mi celou tu dobu unikala - použití mikropočítačů. Moje poznávání se vždy opíralo o kombinaci teorie a praxe, což předpokládá "být u toho" - u aplikace HW a SW. Zaměření Podnikového výpočetního centra, které jsem řadu let řídil, šlo mimo oblast nasazení mikropočítačů. 
Před několika dny jsem si přečetl článek Radka Kubiše v 7. čísle časopisu CHIP, opublikovaný pod názvem "Nenápadný pracant", v kterém pojednává o mikropočítači Raspberry Pi 2. Autor v něm velmi srozumitelně probírá témata: 
- Co budete potřebovat?
- Operační systém pro Raspberry Pi 2
- Raspberry Pi 2 jako mediacentrum
Po přečtení uvedeného článku jsem se porozhlédl po webu, abych zjistil, jestli na něm najdu podobně srozumitelně podaná pojednání o nasazení mikropočítačů  v oblastech, které jsou mi tématicky blizké. Našel jsem rozsáhlé soubory informací, psané profesionály pro profesionály, ale poměrně málo zdrojů ( zejména v češtině ), které by byly určeny pro širší odbornou veřejnost, pro pedagogy, manažéry a další profese, z oblastí, kde by aplikace mikropočítačů nevyžadovaly podrobnou znalost všech "zákoutí". Pokud existují, jsou po webu rozesety a špatně dostupné.
Rozhodl jsem se alespoň částečně nedostatek svého vzdělání napravit, vyhledat si zdroje informací o jednom z nejzajímavějších mikropočítačů Raspberry Pi 2 B, který je cenově dostupný a při tom poměrně snadno zvládnutelný v aplikacích, které mohou být každému blízké.
V této mé snaze mne významně podpořila firma RpiShop.cz, která je předním dodavatelem uvedeného zařízení ( v různých konfiguracích ).
Stránky tohoto weblogu budou určitým, postupně vznikajícím, přehledem toho, s čím se na webu setkám, co zajímavého jsem se dozvěděl a co bych mohl doporučit návštěvníkům tohoto weblogu, kteří, podobně jako já, chtějí získat alespoň základní přehled o mikropočítačích a jejich aplikaci a to na příkladě zmíněného Raspberry Pi2. Troufám si věřit, že se mi podaří tento svůj záměr postupně naplňovat.