MIKROPROCESORY a Mini PC

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Mikroprocesory a MINI Počítače". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

6.27.2015

Raspberry Pi Quick start Guide

Nejstručnější informace o RPi  a návod do začátku, najdete na adrese:
http://www.farnell.com/datasheets/1878224.pdf
PDF soubor - z kuchyně "element 14" - obsahuje text v celé řadě jazyků, včetně češtiny. Takže vás rovnou odkazuji na 4 stránky, konkrétně na stranu 12 až 15.