6.27.2015

Raspberry Pi Quick start Guide

Nejstručnější informace o RPi  a návod do začátku, najdete na adrese:
http://www.farnell.com/datasheets/1878224.pdf
PDF soubor - z kuchyně "element 14" - obsahuje text v celé řadě jazyků, včetně češtiny. Takže vás rovnou odkazuji na 4 stránky, konkrétně na stranu 12 až 15.